แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

b41a3 – เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P051 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา