แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาล

b41a31 – นายช่างโยธา โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
9 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 100 ข้อ
12 ข้อสอบเก่าช่างโยธา
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
15 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา