แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาล

b41a16 – นักโภชนาการ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
10 การประเมินภาวะโภชนาการ
11 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
12 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
13 แนวข้อสอบนักโภชนาการ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา