แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล

b41a28 – นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
9 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
10 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
11 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
12 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
15 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา