แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

b41a25 – นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
16 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด 2
17 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข ชุด 1
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา