แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล

b41a22 – นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
8 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา