แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

b41a13 – นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
11 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด เชียงราย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด ยะลา