8 การนำไปใช้งานเครื่องพ่นหมอก

1. เครื่องพ่นหมอก ใช้พ่นหมอกในโรงเห็ด
2.เครื่องพ่นหมอก ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิคส์
3. เครื่องพ่นหมอกพ่นหมอกบ้านนกนางแอ่น
4.เครื่องพ่นหมอกสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม
5. เครื่องพ่นหมอก พ่นปุ๋ยโรงเมล่อน
6.เครื่องพ่นหมอก ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู
7.เครื่องพ่นหมอก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
8.เครื่องพ่นหมอก ดักผุ่น PM2.5

เราขายและติดตั้งเครื่องพ่นหมอก ใช้เครื่องพ่นหมอกที่ทนทาน เปิดได้นานกว่า หมอกละเอียด มีอะไหร่ทดแทนเครื่องพ่นหมอกทุกชิ้น ระบบหัวพ่นหมอกช่วยลดความร้อน เพิ่มบรรยากาศสวนให้ร่มรื่น เพิ่มความชื้นให้กับพื้นที่สีเขียว ผลงานของเรา
หัวพ่นหมอก
เครื่องพ่นหมอก
ชุดพ่นหมอก.
ติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์
ระบบน้ําในสวน
ติดตั้งระบบน้ำหยด
ติดตั้งระบบน้ำพุ่ง

ติดต่อช่าง