บริการขุดเจาะบาดาล รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ

– บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

    ติดต่อสอบถาม


ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา
หรือเรียกบ่อบาดาล
การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา
และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole)
ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด
ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ
เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย
การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาล

ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาล

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point)

ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก

2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig)

เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก
ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ

3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool)

สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง

4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)

หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า

5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig)

ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ
แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่

6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)

เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง
และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้

วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง
จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง
และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด
ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ
จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง
แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม
จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ
การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity),
คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)


ช่างเจาะน้ำบาดาลนครพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงกาฬ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสกลนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลมุกดาหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองคาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวลำภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสะเกษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลยโสธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเลย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลร้อยเอ็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาสารคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุรีรัมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคราชนครราชสีมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาล-เชียงราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะเยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลน่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำปาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิจิตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลลพบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิงห์บุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราจีนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครนายก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครปฐม
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลราชบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุพรรณบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอยุธยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมุทรสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมุทรปราการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมุทรสาคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลตราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลระยอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชลบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉะเชิงเทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลระนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระบี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพัทลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเก็ต
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงขลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลจรัญสนิทวงศ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนวนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลนวลจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลประชาชื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระราม 2
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระราม 9
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
ช่างเจาะน้ำบาดาลรัชโยธิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลรามคำแหง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัชพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพานควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขาภิบาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุทธิสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่อนนุช
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากเกร็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธัญบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดหลุมแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำลูกกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเสือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระทุ่มแบน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระประแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุทธมณฑล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพราน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองหัวหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเซนส์หลุยส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลภาษีเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลจรัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบรมราชชนนี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพลัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกอกน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกอกใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองสาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอิสรภาพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนผัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งมังกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลราชพฤกษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยพฤกษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุทธมลฑล
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระราม 2
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม้นศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลราษฎร์บูรณะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาไท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบุญครอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสยาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีย่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสี่แยกทศกันต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
ช่างเจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวุฒากาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเกษตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวงเวียนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดหญ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาชิงช้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลยานนาวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเอกชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำนันแม้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทอดไท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขุนเทียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งครุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลประชาอุทิศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ้อมน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ้อมใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลมหาชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางมด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเเขม