17 นวัตกรรมที่น่าทึ่ง ที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเป็นกอง โดย กัลย์ธีรา อรัญยกานนท์